top of page

AGV

Hoe ga ik om met uw persoonlijke gegevens.

  • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en de nieuwe AVG wet.

  • Uw dossier bevat aantekeningen over de algehele gezondheidstoestand van uw dier en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen die ik van u heb gekregen. Ook kunnen er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de behandeling van uw dier noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de dierenarts.

  • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens van uw dier, ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier die opgeborgen zijn in een afgesloten dossierkast.

  • De gegevens uit uw dossier zouden ook nog voor de volgende doelen gebruikt kunnen worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik tijdens waarneming bij mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

  • Op mijn website kunt u een contactformulier gebruiken om met mij in contact te komen. De gegevens die ik daar van u vraag: Naam, adres, telefoonnummer en mailadres vraag ik om met u in contact te kunnen komen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen door mij gebruikt.  Mocht u niet bij mij onder behandeling komen dan verwijder ik uw mail en dus de gegevens die daarin staan na 3 maanden.

bottom of page